Wraz z instalacją kas fiskalnych w Radomiu wcale nie kończą się obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży lecz dopiero się rozpoczynają. Instalacja kas fiskalnych w Radomiu to szereg obowiązków dla posiadacza kasy fiskalnej

kasy fiskalne Radom (2)

O tym warto pamiętać prowadząc kasy fiskalne w Radomiu prowadzące ewidencję sprzedaży:

  • Przedsiębiorca ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z rozporządzeniem
  • Właściciel kas fiskalnych w Radomiu ma obowiązek zapewniać przegląd techniczny urządzeniom nie rzadziej niż co 24 miesiące. W przypadku zawieszenia działalności nie trzeba dokonywać przeglądu technicznego kasy, należy to zrobić przy ponownym rozpoczęciu prowadzenia działalności
  • Właściciel ma obowiązek zorganizować szkolenie z obsługi kas fiskalnych w Radomiu dla siebie i pracownika odpowiadającego za prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Szkolenie powinno zostać udokumentowane potwierdzeniem szkolenie za pomocą stosowanego druku
  • Właściciel musi zachować odczyt pamięci kas fiskalnych z Radomia

Obowiązków związanych z instalacją kas fiskalnych w Radomiu jest naprawdę wiele, ale po ich realizacji możemy być spokojni o ewidencję sprzedaży w naszej działalności. Kasy fiskalne w Radomiu to nie tylko odpowiedź na wprowadzone prawa i obowiązki, ale również ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, które prowadzi sprzedaż towarów bądź usług. Dobrze dobrana kasa fiskalna usprawni proces sprzedaży wraz z przedsiębiorstwem.

PSI
ul. Szewska 6
Radom