Pierwsza myśl jaka pojawia się po usłyszeniu hasła „BHPowiec” to szkolenia BHP, wpływ na takie postrzeganie BHPowca ma fakt, że szkolenia BHP we Wrocławiu stały się obowiązkiem każdego pracodawcy jak i pracownika, więc praktycznie każdy kto rozpoczyna pracę zawodową ma styczność ze szkoleniami BHP, a co za tym idzie również z osobami za nie odpowiedzialnymi. Jednak praca BHPowca to nie tylko szkolenia BHP we Wrocławiu to również szereg innych obowiązków

szkolenia bhp wrocław

Główne założenia pracy BHPowca

  • BHPowiec ma za zadanie przygotowywać i prowadzić szkolenia BHP we Wrocławiu
  • BHPowiec pełni rolę doradcy przedsiębiorcy, a w tym ujęte są takie obowiązki jak kontrola przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, weryfikacja stanu zakładu pracy pod kątem bezpieczeństwa, informowanie przedsiębiorcy o możliwych problemach i uchybieniach.
  • BHPowiec ma czuwać nad bezpieczeństwem pracowników zakładu pracy i pomagać pracodawcy eliminować zagrożenia, problemy
  • BHPowiec ma za zadanie dbanie o funkcjonowanie przedsiębiorstwa bezpiecznie i zgodnie z zasadami i przepisami BHP, dodatkowo weryfikując czy zasady te przestrzegają osoby, które wcześniej informował o przepisach podczas szkoleń BHP we Wrocławiu

Odpowiedzialnośc jaka spoczywa na BHPowcu jest teoretyczna i praktyczna, teoretyczna dlatego, że tak naprawdę ma on za zadanie jedynie informować pracodawcę o zaistniałych sytuacjach i doradzać w ich zniwelowaniu, w praktyce jednak odpowiedzialność jest dużo większa i naprawdę istnieje – BHPowiec prowadzi szkolenia BHP we Wrocławiu przez co ma wpływ na to jak przygotowani do swojej pracy zostają pracownicy, a od tego zależy ich komfort i bezpieczeństwo, nie dopatrzenia również mogą skutkować zagrożeniem pracowników, dlatego to tak naprawdę odpowiedzialna praca.

Więcej informacji o obowiązkach BHPowca znajdziesz tutaj: http://www.vademecumbhp.pl/artykul_narzedziowa,580,0,11431,funkcjonowanie-sluzby-bhp-w-zakladzie-pracy.html
Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław