Sektor usług senioralnych w Polsce ciągle wzrasta. Co chwilę, można usłyszeć o nowopowstających domach dla seniorów na terenie całego kraju. Jednak ciągle powszechnie wspomina się o ośrodkach opiekuńczych w kategorii domów starców. Dlaczego ten stereotyp w dalszym ciągu jest tak silnie zatrzymany w świadomości Polaków? Czy czy jest to możliwe go przełamać?

Zapotrzebowanie na usługi ośrodków opiekuńczych w Polsce jest olbrzymie. Bez wątpienia jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dane statystyczne mówią, że dwa miliony Polaków nie radzi sobie z niezbędnymi do życia czynnościami, takimi jak zrobienie zakupów, przyrządzanie posiłków, czy wykonanie codziennej higieny. Co więcej, około dwustu tysięcy osób wymaga wsparcia w normalnym funkcjonowaniu. Również duża część seniorów nie mając problemów ruchowych nie radzi sobie z odnalezieniem się w społeczeństwie mając problemy z uczestniczeniem w życiu społecznym oraz załatwianiem formalnych spraw.

Dom starców nie taki straszny, jak go malują

Rzesza rodzin nie radzi sobie z opieką nad zaawansowanymi wiekiem członkami, a sporo z nich robi wszystko by zapewnić podstawową opiekę jednocześnie czując się bezradnymi wobec samotności i trudności odnalezienia się w społeczeństwie. Opieka nad osobą starszą niejednokrotnie wymaga dostosowania konkretnej organizacji wszystkich członków rodziny. Tymczasem, ośrodki opiekuńcze przez wiele osób nierzadko traktowane są na równi z domami starców. Jest to schemat, który utarł się w myśleniu wielu Polaków, którzy domy starców wyobrażają sobie, jak szpitalne placówki.  osób posiada również niedobre doświadczenia z domami opieki społecznej. Ze względu na to duża ilość rodzin, myśląc w kategoriach domów starców nie chce korzystać z usług senioralnych lub decyduje się na domową opiekę medyczną, pomijając aspekt komfortu psychicznego seniorów. W takiej sytuacji poszkodowane są same osoby starsze. Wyobrażenie o szpitalnym domu starców ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Funkcjonuje dużo ośrodków, które oprócz opieki medycznej i wysokich standardów mieszkalnych, opierają się na zapewnieniu spełnienia i dobrostanu psychicznego poprzez zajęcia grupowe i aktywizacyjne.